FARTYGSPOSITIONER I OCH I NÄRHETEN AV HÖGA KUSTEN

Fartygens AIS-data tas emot av en mottagare på Lotsberget, Ulvön N63.01.035 E 18.17.01
Vänta! Läser in fartygsdata.....
precache precache precache precache precache precache precache precache precache precache precache precache precache precache

Pass-fartyg

Tankfartyg

Lastfartyg

Annat fartyg

Ospec

Rescue

Kustbev.

Met stn

Lotsbåt

Fiskefartyg

Nöjesfartyg

Segelfartyg

Helikopter

Bogserbåt

Bas stn


Fartyg på väg (Underway)

xxxx

Fartyg förtöjda eller ankrade (Docked)


Farthest Ship:


Instructions on how to use this file are available from the Shipplotter Yahoo group, or for general map questions, see the Google Maps API.
Special thanks to W.Curt Deegan ( http://ScooterHound.com/WWWR/ships ) for use of some of his HTML code

Fartyg CallSign Flag Land MMSI Lat Long Kurs Fart